Msze św. pogrzebowe poza parafią

+ Maria Poznańska

1.      Alicji Kogut z rodziną z Lubaczowa
2.      Agaty Góreckiej z rodziną z Młodowa
3.      Sławomira Jędrusiaka z rodziną
4.      Parafialnego Oddziału Caritas z Moszczenicy
5.      Rodziny Zawiłów z Kwiatonowic
6.      Rodziny Gucwów z Kwiatonowic
7.      Rodziny Rączkowskich z Sękowej
8.      Bożeny i Janusza Sobolewskich
9.      Tadeusza Steca z rodziną
10.  Zofii Skrobot z rodziną
11.  Prowadzących i uczestników projektów senioralnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
12.  Haliny i Adama Szymczyków
13.  Sąsiadów Dobków
14.  Danuty, Roberta i Marcina Walągów
15.  Swatów Lucyny i Józefa Jankowskich
16.  Rodziny Wacławików z Kwiatonowic
17.  Przyjaciół syna Piotra z zespołu Master
18.  Sąsiadów Karoliny i Józefa Galiszewskich
19.  Kolegów synów Piotra i Tomasza z zespołu Twister
20.  Rodziny Zielińskich
21.  Kolegów syna Tomasza z zespołu Silver
22.  Sylwii i Mateusza Matusików
23.  Koleżanek z KGW w Moszczenicy
24.  Wnuczki Gabrieli
25.  Wnuków Aleksandra i Eryka
26.  Barbary Wacek z rodziną
27.  Zarządu Oddziału ZNP w Moszczenicy
28.  Koleżanek i kolegów syna Piotra z firmy Life Care
29.  Emerytowanych nauczycieli ZS w Moszczenicy
30.  Zofii Macior

Odprawi: O. Ezechiasz Cieśla

Scroll to Top