Msze św. pogrzebowe

+ Józef Opala

Marii i Edwarda Gajdów
Janusza Skrobota z rodz.
Rodziny Dutków
Sąsiada Franciszka Kunę
Rodziny Kamyków z Turzy i Moszczenicy
Małgorzaty i Katarzyny z rodz.
Rodziny Kiełtyków
Uczestników pogrzebu
Uczestników pogrzebu
10.Agnieszki Ciślak z rodz.

 

Rodziny Florków
Heleny i Stanisława Gąsior z rodz.
Uczestników pogrzebu
Uczestników pogrzebu

+ Maria Niemiec

5.Heleny i Stanisława Ciulis z rodz.
6.Henryka Skrobota
7.Rodziny Grybosiów z Sitnicy
8.Barbary Tulej z rodz.
9.Danuty i Ryszarda Dobek
10.Jana Gurbisza z rodz.

 

+ Zofia Dudek

Rodziny Michalec z Binarowej
Pracowników Pizzerii
Elżbiety Wiesława i Feliksa Brach
Sąsiadów Gębarowskich
Wnuczki Pauliny z rodz.
Wnuka Jakuba
Wnuka Jarosława z żoną
Rodziny Dziuban i Majocha
Uczestników pogrzebu
Uczestników pogrzebu

 

+ Stanisława(F) Kutaś

Rodz. Czochów ze Staszkówki
Rodz. Łukaszyk i Gruca z Ropy
Rodz. Wąsowskich i Ziomek ze Staszkówki
Anety i Janusza Brach
Bratowej Heleny
Dariusza Pawlaka z rodz.
7.Koleżanek z pracy Magdaleny Dywan
8.Sąsiadów Eugenii i Stanisława Janas
9.Sąsiadki Ireny Janasowej
10.Wnuczki Magdaleny z mężem
11.Prawnuczki Kingi trojan z rodz.
12.Mateusza Dywan z rodz.
13.Prawnuka Łukasza Dywan z rodz.
14.Mirosława Górskiego z rodz.
15.Doroty Waląg z rodz.
16.Teresy i Stanisława Pawlak
17.Sąsiadów Falonów
18.Rodziny Pyzik i Kania
19.Rodz. Stabachów
20.Lucyny i Piotra Kłapsa
21.Zofii i Ryszarda Brach
22.Wnuka Marka z rodz.
23.Wnuków Wacława i Piotra z Klęczan
24.Wnuczki Agnieszki z rodz.
25.Prawnuków Kamila i Patryka
26.Sąsiadów Tyborow
27.Jana Mruka z Zagórzan
28.Sąsiadów Kuklów
29.Anny i Stanisława
30.Wnuka Piotra z rodz.

 

Odprawia ks. Jan Kijek – Warszawa

+ Łucja Kuna

1.Od sąsiadów Elżbiety i Jerzego Dziuban
2.Od Lucyny Jarek z rodziną
3.Od Marii Mika
4.Od Marka i Urszuli Dziadzio z rodzinami
5.Od Wiesławy Mika z rodziną
6.Od synowej i wnuczki
7.Od Marii i Marka Kordzikowskich
8.Od Wioli i Dawida Szewczyk
9.Od uczestników pogrzebu
10.Od uczestników pogrzebu

 

+ Jan Kalisz

1.Od sąsiadów Sławomira Jędrusiaka z rodziną
2.Od Alicji i Grzegorza Dziadzio
3.Od Małgorzaty i Grzegorza Stępień
4.Od rodziny z Rożnowic
5.Od rodziny Szarowicz
6.Od siostrzenic Augustowskich i Szarowicz
7.Od chrześnika Roberta z rodziną
8.Od chrześnika Roberta z rodziną
9.Od Marii i Stanisława Buś
10.Od sąsiadów Moździerzów

 

+ Krystyna Siewiera

1.Od Marii Firlit
2.Od Teresy i Andrzeja Mosoń z rodziną
3.Od Barbary Zaprzałaka z mężem
4.Od Zbigniewa Kamyk
5.Od sąsiada Franciszka Firlia z rodziną
6.Od Mieczysława Strzępka z rodziną
7.Od Mieczysława Strzępka z rodziną
8.Od rodziny Janusz Firlit z Sitnicy
9.Od rodziny Matyja
10.Od sąsiadów Dudków

 

Odprawia ks. Czesław Kaput

Scroll to Top