Msze św. pogrzebowe

+ Maria Niemiec

Mariusza i Łukasza Niemiec z rodz.
Pracowników firmy KOWART
Wiesława i Małgorzaty Gucwa
Krystyny i Zbigniewa Wszołków
Chrześniaka Andrzeja
Wnuka Pawła z rodz.
Bogdana z rodz.
Urszuli i Daniela Kijek
Swatowej Zofii Waląg z rodz.
Danuty Wołkowicz
Michaliny i Jana Mucha z rodz.
Grzegorza Skrobota
Marii Pierz
Iwony i Krzysztofa Markowicz
Beaty Kuna

 

+ Wiesław Niemiec

1.Marii Stanisława Bigos
2.Stanisława i Danuty Wałęga
3.Sąsiadki Ireny Wałęgowej
4.Lidii i Mariusza Niemiec z rodz.
5.Elżbiety i Edwarda Tapków
6.Kuzynki Urszuli z rodz.
7.Sąsiadów Tarsów
8.Józefa Barbary Kuna
9.Sąsiadów Mariana i Piotra Wałegów
10.Sąsiadów Augustynów
11.Tomasza  Jędrzejowskiego z rodz.
12.Rodz. Urbańskich
13.Sąsiadów Brachów
14.Sąsiadka Janusza Pierzga z rodz.
15.Jarosława i Kewina

 

Odprawia Ks. Czesław Kaput

+ Petronela Hurko

1.Rodz. Przybyłowiczów
2.Zbigniewa Kamyka i Małgorzaty, Jerzego Gawron
3.Rodz. Mruk z Bugaja
4.Wiesława Rzońca
5.Rodz. Kucharczyk
6.Barbary i Dariusza
7.Piotra Rzońcy z rodz.
8.Bogusława Bratańca
9.Barbary i Kazimierza Górskich
10.Marii i Adama Mruk z rodz.
11Rodz. Radzików z Woli Łuzańskiej
12Kuzyna Tadeusza z rodz.
13Marii Dudka ze Skwirtnego
14Kuzyna Mariana z rodz.
15Sąsiadów Mruków
16Kuzynki Marii i Adama Ziomek z Siedlisk
17Kuzynki Michaliny i Wiesława
18Katarzyny i Antoniego Mruk z Wysowej
19Heleny i Adama Wszołek
20Rodz. Oleksych z Nowego Sącza
21Grzegorza i Joanny Kijek z dziećmi
22Tadeusza Kijka
23Eweliny Brach z rodz.
24Rodz. Dobków
25Brata Franciszka z rodz.
26Bożeny i Stanisławy z domu Radzik z rodzinami
27Moniki i Agnieszki Brataniec z rodz.
28Danuty i Jana Markowicz
29Grzegorza Wszołka z rodz.
30Rodz. Rutana

Odprawia Ks. Jan Kijek

 

+ Władysława(F) Stec

Pracowników FAMUR
Pracowników FAMUR
Pracowników FAMUR
Pracowników FAMUR
Pracowników FAMUR
Rodz. Żarnowskich
Marii i Janusza Kucharczyk
Tadeusza z rodz.
Daniela Skrobota z rodz.
Józefy i Ignacego Karnafał
Małgorzaty i Mariusza Śmiertka z dziećmi
Rodz. Miełłów z Gwoźdźca

 

+ Janina Martyka

Joanny i Zygmunta Kożuch z rodz.
Koleżanki Ireny Słupnickiej z rodz.
Sasiadów z klatki z ul. Konopnickiej
Tadeusza Olszewskiego z Kleczan
Siostrzeńca
Patrycji Wójcickiej z rodz.
Małgorzaty Pierz z rodz.
Marii Molda
Chrześnicy Jadwigi z rodz.
Janiny Haluch z Gorlic
Chrześnicy Wandy z rodz.

 

+ Zofia Dudek

Daniela Dziubana z rodz.
Dariusza Dziubana z rodz.
Firlitów i Stróżyków
Swatowej Janiny ze Strzeszyna
Wiesławy Jana Klocek
Teresy i Piotra Rendak z rodz.
Rodziny Sędzik z Binarowej
Właścicieli, koleżanek i kolegów wnuka Jakuba z Zajazdu na Wzgórzu w Moszczenicy
Siostry Marii z rodz.
Swatowej Walerii z Binarowej

Odprawi O. Ezechiasz Cieśla

Scroll to Top