Msze św. pogrzebowe

+ Maria Niemiec

Mariusza i Łukasza Niemiec z rodz.
Pracowników firmy KOWART
Wiesława i Małgorzaty Gucwa
Krystyny i Zbigniewa Wszołków
Chrześniaka Andrzeja
Wnuka Pawła z rodz.
Bogdana z rodz.
Urszuli i Daniela Kijek
Swatowej Zofii Waląg z rodz.
Danuty Wołkowicz
Michaliny i Jana Mucha z rodz.
Grzegorza Skrobota
Marii Pierz
Iwony i Krzysztofa Markowicz
Beaty Kuna

 

+ Wiesław Niemiec

1. Marii Stanisława Bigos
2. Stanisława i Danuty Wałęga
3. Sąsiadki Ireny Wałęgowej
4. Lidii i Mariusza Niemiec z rodz.
5. Elżbiety i Edwarda Tapków
6. Kuzynki Urszuli z rodz.
7. Sąsiadów Tarsów
8. Józefa Barbary Kuna
9. Sąsiadów Mariana i Piotra Wałegów
10. Sąsiadów Augustynów
11. Tomasza  Jędrzejowskiego z rodz.
12. Rodz. Urbańskich
13. Sąsiadów Brachów
14. Sąsiadka Janusza Pierzga z rodz.
15. Jarosława i Kewina

 

Odprawia Ks. Czesław Kaput

+ Petronela Hurko

1. Rodz. Przybyłowiczów
2. Zbigniewa Kamyka i Małgorzaty, Jerzego Gawron
3. Rodz. Mruk z Bugaja
4. Wiesława Rzońca
5. Rodz. Kucharczyk
6. Barbary i Dariusza
7. Piotra Rzońcy z rodz.
8. Bogusława Bratańca
9. Barbary i Kazimierza Górskich
10. Marii i Adama Mruk z rodz.
11 Rodz. Radzików z Woli Łuzańskiej
12 Kuzyna Tadeusza z rodz.
13 Marii Dudka ze Skwirtnego
14 Kuzyna Mariana z rodz.
15 Sąsiadów Mruków
16 Kuzynki Marii i Adama Ziomek z Siedlisk
17 Kuzynki Michaliny i Wiesława
18 Katarzyny i Antoniego Mruk z Wysowej
19 Heleny i Adama Wszołek
20 Rodz. Oleksych z Nowego Sącza
21 Grzegorza i Joanny Kijek z dziećmi
22 Tadeusza Kijka
23 Eweliny Brach z rodz.
24 Rodz. Dobków
25 Brata Franciszka z rodz.
26 Bożeny i Stanisławy z domu Radzik z rodzinami
27 Moniki i Agnieszki Brataniec z rodz.
28 Danuty i Jana Markowicz
29 Grzegorza Wszołka z rodz.
30 Rodz. Rutana

Odprawia Ks. Jan Kijek

 

+ Władysława(F) Stec

Pracowników FAMUR
Pracowników FAMUR
Pracowników FAMUR
Pracowników FAMUR
Pracowników FAMUR
Rodz. Żarnowskich
Marii i Janusza Kucharczyk
Tadeusza z rodz.
Daniela Skrobota z rodz.
Józefy i Ignacego Karnafał
Małgorzaty i Mariusza Śmiertka z dziećmi
Rodz. Miełłów z Gwoźdźca

 

+ Janina Martyka

Joanny i Zygmunta Kożuch z rodz.
Koleżanki Ireny Słupnickiej z rodz.
Sasiadów z klatki z ul. Konopnickiej
Tadeusza Olszewskiego z Kleczan
Siostrzeńca
Patrycji Wójcickiej z rodz.
Małgorzaty Pierz z rodz.
Marii Molda
Chrześnicy Jadwigi z rodz.
Janiny Haluch z Gorlic
Chrześnicy Wandy z rodz.

 

+ Zofia Dudek

Daniela Dziubana z rodz.
Dariusza Dziubana z rodz.
Firlitów i Stróżyków
Swatowej Janiny ze Strzeszyna
Wiesławy Jana Klocek
Teresy i Piotra Rendak z rodz.
Rodziny Sędzik z Binarowej
Właścicieli, koleżanek i kolegów wnuka Jakuba z Zajazdu na Wzgórzu w Moszczenicy
Siostry Marii z rodz.
Swatowej Walerii z Binarowej

Odprawi O. Ezechiasz Cieśla

Przewiń do góry