Msze św. pogrzebowe

+ Waldemar Orliński

1.      Matki chrzestnej Władysławy Przepióra
2.      Pracowników OKiB w Moszczenicy
3.      Alicji i Grzegorza Dziadziów
4.      Chrześnicy Joanny
5.      Chrześnicy Joanny
6.      Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

+ Janina Alicja Kudłaty

1.      Kazimiery Woźniak z Gorlic
2.      Andrzeliny i Marcina Kuklów z rodziną
3.      Józefa Gajeckiego
4.      Koleżanki Elżbiety
5.      Rodzin Koszyków i Padulów z Ropy
6.      Rodziny Królów

 

+ Helena Stabach

1.      Koleżanek i kolegi synowej Wandy
2.      Kolegów i koleżanek syna Józefa z firmy An-Mar Gorlice
3.      Kolegów i koleżanek syna Józefa z firmy An-Mar Gorlice
4.      Rodziny Gajdów

 

+ Krystyna Szymczyk

1.      Wnuka Artura z rodziną
2.      Brata Zbigniewa z rodziną
3.      Brata Stanisława z żoną
4.      Siostry Władysławy z rodziną

 

+ Janina Mackoś

1.      wnuka Mateusza i wnuczki Magdaleny
2.      kolegów z pracy syna Zbigniewa
3.      Lucyny i Józefa Stępniów

 

+ Czesław Brach

1.      Brata i bratowej
2.      Wnuczek Oliwii, Magdaleny, Mileny i Zuzanny
3.      Siostry Janiny z rodziną

 

+ Janina Dąbrowska

1.Od rodziny Kuklów
2.Od Haliny i Mariana Dąbrowskich z rodziną
3.Od Marii Janusza Brataniec z rodziną Haliny Wojciecha Marynowskich
4.Od Zofii Bednarz

+ Zygmunt Pyzik

1.Moniki i Pawła Fejklowicz
2.Moniki i Bartłomieja Cieniawa z rodz.
3Małgorzaty  i Wiesława Cieniawa
4Krystyny Pyzik z Rożnowic
5Joanny i Damiana Pyzik
6Pracowników Zajazdu na Wzgórzu
7Pracowników firmy Antex
8Bożeny i Bogdana Brach
9Krystyny i Franciszka Waląg
10Barbary i Sylwestra Moździerz
11Rodz. Jarków i Cegielskich
12Danuty i Ryszarda Dobek z rodz.
13Bogdana Kulińskiego z rodz.
14Barbary Cieniawa
15Sąsiadów Brachów i Pierzów
16Siostry Małgorzaty z rodz.
17Joanny i Pawła Bajorek
18Sąsiadów zofii i Stanisława Wałęgów  rodz.
19Od uczestników pogrzebu
20Od uczestników pogrzebu
21Chrześnicy Eweliny z rodz.

+ Stanisław Brach

1Wójta i Radnych UG Moszczenica
2Barbary i Krystiana Gucwa
3Wnuka Wojciecha z rodz.
4Sąsiadów Stępniów
5Janiny i Zygmunta Gucwa z rodz.
6Rodz. Węgrzynów
7Chrześnicy Barbary z rodz.
8Elżbiety z mężem i córkami
9Heleny Brataniec
10Lidii i Grzegorza Brataniec
11Danuty i Krzysztofa Mruk
12Jolanty i Romana Rzepka
13Małgorzaty i Stanisława Stępniów
14Edwarda i Jana Bajorek z Bugaja
15Anity i Jacka Pikuła z rodz.
16Wiesławy i marka Dygoń
17Wiesławy i Józefa Mruk z Chorzowa
18Tadeusza Gawrona z rodz.
19Od uczestników pogrzebu
20Od uczestników pogrzebu

 

Scroll to Top