Msze św. pogrzebowe

+ Waldemar Orliński

1.      Matki chrzestnej Władysławy Przepióra
2.      Pracowników OKiB w Moszczenicy
3.      Alicji i Grzegorza Dziadziów
4.      Chrześnicy Joanny
5.      Chrześnicy Joanny
6.      Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

+ Janina Alicja Kudłaty

1.      Kazimiery Woźniak z Gorlic
2.      Andrzeliny i Marcina Kuklów z rodziną
3.      Józefa Gajeckiego
4.      Koleżanki Elżbiety
5.      Rodzin Koszyków i Padulów z Ropy
6.      Rodziny Królów

 

+ Helena Stabach

1.      Koleżanek i kolegi synowej Wandy
2.      Kolegów i koleżanek syna Józefa z firmy An-Mar Gorlice
3.      Kolegów i koleżanek syna Józefa z firmy An-Mar Gorlice
4.      Rodziny Gajdów

 

+ Krystyna Szymczyk

1.      Wnuka Artura z rodziną
2.      Brata Zbigniewa z rodziną
3.      Brata Stanisława z żoną
4.      Siostry Władysławy z rodziną

 

+ Janina Mackoś

1.      wnuka Mateusza i wnuczki Magdaleny
2.      kolegów z pracy syna Zbigniewa
3.      Lucyny i Józefa Stępniów

 

+ Czesław Brach

1.      Brata i bratowej
2.      Wnuczek Oliwii, Magdaleny, Mileny i Zuzanny
3.      Siostry Janiny z rodziną

 

+ Janina Dąbrowska

1. Od rodziny Kuklów
2. Od Haliny i Mariana Dąbrowskich z rodziną
3. Od Marii Janusza Brataniec z rodziną Haliny Wojciecha Marynowskich
4. Od Zofii Bednarz

+ Zygmunt Pyzik

1. Moniki i Pawła Fejklowicz
2. Moniki i Bartłomieja Cieniawa z rodz.
3 Małgorzaty  i Wiesława Cieniawa
4 Krystyny Pyzik z Rożnowic
5 Joanny i Damiana Pyzik
6 Pracowników Zajazdu na Wzgórzu
7 Pracowników firmy Antex
8 Bożeny i Bogdana Brach
9 Krystyny i Franciszka Waląg
10 Barbary i Sylwestra Moździerz
11 Rodz. Jarków i Cegielskich
12 Danuty i Ryszarda Dobek z rodz.
13 Bogdana Kulińskiego z rodz.
14 Barbary Cieniawa
15 Sąsiadów Brachów i Pierzów
16 Siostry Małgorzaty z rodz.
17 Joanny i Pawła Bajorek
18 Sąsiadów zofii i Stanisława Wałęgów  rodz.
19 Od uczestników pogrzebu
20 Od uczestników pogrzebu
21 Chrześnicy Eweliny z rodz.

+ Stanisław Brach

1 Wójta i Radnych UG Moszczenica
2 Barbary i Krystiana Gucwa
3 Wnuka Wojciecha z rodz.
4 Sąsiadów Stępniów
5 Janiny i Zygmunta Gucwa z rodz.
6 Rodz. Węgrzynów
7 Chrześnicy Barbary z rodz.
8 Elżbiety z mężem i córkami
9 Heleny Brataniec
10 Lidii i Grzegorza Brataniec
11 Danuty i Krzysztofa Mruk
12 Jolanty i Romana Rzepka
13 Małgorzaty i Stanisława Stępniów
14 Edwarda i Jana Bajorek z Bugaja
15 Anity i Jacka Pikuła z rodz.
16 Wiesławy i marka Dygoń
17 Wiesławy i Józefa Mruk z Chorzowa
18 Tadeusza Gawrona z rodz.
19 Od uczestników pogrzebu
20 Od uczestników pogrzebu

 

Przewiń do góry