Msze św. pogrzebowe

+ Przemysław Niemiec

1.        Kuzyna Damiana z rodz.
2.        Kuzyna Łukasza z żoną
3.        Kuzyna Marka
4.        Kuzyna Pawła z rodz.
5.        Kuzynki Magdaleny z rodz.
6.        Marii i Ryszarda Pachut
7.        Marka Pachuta
8.        Agnieszki i Witolda Duśko z Szymonem
9.        Krystyny i Wojciecha Janczak z Holandii
10.    Barbary Janczak z rodz.
11.    Marii Duśko z rodz.
12.    Zofii Bąk z Władysławem
13.    Rodz. Cimoch
14.    Rodz. Pokigo.
15.    Od uczestników pogrzebu
16.    Od uczestników pogrzebu
17Koleżanek i kolegów z firmy MASTER – SPORT
18Pracodawcy Wiesława Rutki
19Małgorzaty i Andrzeja Suchanek
20Krystyny Trybus z rodz. z Szymbarku

 

+ Władysława(F) Makowiec

1.Rodziny Glistów z Szymbarku
2.Rodz. Bulińskich i Klarów z Kobylanki
3.Rodz. Słupków i Funków z Krakowa
4.Bratowej Zofii
5.Szwagra Władysława z rodz.
6.Wnuczki Anny z rodz.
7.Wnuczki Celiny z rodz.
8.Wnuków Klaudii i Marcina
9.Swatowej Barbary
10Wnuczki Elżbiety z rodz.
11Wnuczki Pauliny
12.Wnika Michała

 

+ Stanisława(F) Kutaś

Chrześnicy Krystyny Sokołowskiej  z Polczyna Zdrój
Rodz. Urbańskich i Nadzionków
Pracowników przedszkola w Moszczenicy
Bratowej Krystyny z rodz.
Sąsiada Tadeusza Piecucha
Róży Misyjnej
Prowadzących i uczestników „Klubu Seniora” w Moszczenicy
Marioli i Zbigniewa Bedus
Rodz. Kamińskich
Katarzyny i Sylwestra Studzińskich
Ireny i Zygmunta Gubala z rodz.
Wnuka Krzysztofa z rodz.
Barbary Konieczko
Marty i Mateusza Górskich z rodz.
Anny i Andrzeja Pawlak z rodz.
Sąsiadów Barczyków i Kleszyków
Sąsiadów Kalinowskich
Uczestników pogrzebu
Uczestników pogrzebu
20.Ewy i Krzysztofa Pawlak z Libuszy

 

Odprawi: ks. Anatol – Rzym

Scroll to Top