Msze św. pogrzebowe poza parafią

+ Maria Żegleń

1Wnuka Mariusza z rodz.
2Wnuczki Joanny z rodz.
3Wnuczki Wioletty z rodz.
4Sąsiadów Skrobotów
5Marka i Wiesławy Dygoń
6Rodz. Stępniów i Sopalów
7Sasiadów Gucwów
8Władysławy i Jana Dudka z rodz.
9Władysławy i Heleny
10Jolanty i Roberta Stanula

 

 

+ Czesława(F) Dutka

1Wnuka Adriana z rodz.
2Wnuka Dawida z rodz.
3Wnuka Daniela
4Wnuczki Gabrieli z Konradem
5Wnuczki Katarzyny z rodz.
6Wnuczki Diany z rodz.
7Wnuka Damiana z rodz.
8Wnuka Szymona  Magdą
9Wnuczki Eweliny z rodz.
10Krystyny Mruk

 

+ Bogdan Kuliński

1Marioli i Łukasza z Ostruszy
2Krzysztofa i Agaty Jarek z rodz. z Wilczysk
3Piotra Warzechy z rodz. z Bobowej
4Sąsiadów Tarsów
5Pierzowej  dziećmi
6Swatów Warzechów z Bobowej
7Swatów Warzechów z Bobowej
8Sylwestra Pyzika z rodz.
9Artura Niemca
10Danuty Niemiec

+Anna Dobek

1Sąsiadki Marii Mika z rodz.
2Siostrzeńca Wiesława z rodz.
3Rodz. Garnuch
4Marii i Jana Sowy z rodz.
5Marioli i Zbigniewa Bedus
6Firmy ELTRAM z Gorlic
7Ciulisza z Kwiatonowic
8Jacka Tokarskiego z rodz
9Rodz. Nideckich i Hudzików
10Rodz. Stabachów, Repeciów i Gajdów

 

+ Ludwika Brach

Lp.OD:
1.Bratanicy Haliny z rodz.
2.Bratanka Andrzeja z rodz.
3.Chrześnicy Henryki
4.Chrześnicy Henryki
5.Zbigniewa z rodz.
6.Kuzynki Marii z Mszanki
7.Rodziny Busiów
8Lucyny Stępień
9Uczestników pogrzebu
10Uczestników pogrzebu

 

Odprawia : Ks. Anatoli  Rusin- Rzym

Scroll to Top