Msze św. pogrzebowe poza parafią

+ Halina Smoleń

1 Sąsiadki
2 Zofii Brach z rodz.
3 Marii Augustyn
4 Koleżanki Barbary z rodz.
5 Kuzynów Marka i Jacka z rodz. Kuków
6 Sąsiadów z Szalowej- Marka, Roberta Burkot
7 Łukasza i Patrycji Radzik

 

+ Maria Jamro

         1. Kuzynki Krystyny z rodz. z Gorlic
         2. Koleżanek z pracy córki
         3. Sąsiadów z ul. Skrzyńskich
         4. Adama i Małgorzaty Smołkowicz
         5. Sąsiadów Maniaków i Nowickiej
         6. Szwagra Kazimierza z Zagórzan z rodz.
         7. Współpracowników córki Barbary z Oddziału Intensywnej Terapii z Gorlic
         8. Rutanów z Moszczenicy
         9. Sąsiadów Mrozków
       10. Sąsiadów Ryznarów
       11. Jana i Anny Kuska
       12. Krystyny i Józefa Pyrcioch
       13. Lucyny Romana i Marka z rodzinami
       14. Koleżanek córki Barbary z Oddziału Anestezjologii Szpitala w Gorlicach
       15. Rodz. Antas
       16. Wiesława Pierza z rodz.
       17. Grażyny i Andrzeja Cegielskich
       18. Od uczestników pogrzebu
       19. Od uczestników pogrzebu

+ Henryk Gajda

 

1 Mariusza Dobka z rodz
2 Wacławika z rodz.
3 Bogdana Kudłatego z rodz.
4 Jolanty Kusiak z rodz.
5 Szwagra Kazimierza z rodz.
6 Beaty i Józefa Bugno
7 Krystyny i Józefa Pyrcioch
8 Katarzyny i Andrzeja Furman
9 Dariusza i Renaty Sienkiewicz
10 Rodz. Bobrów z Krynicy
11 Kamińskiej sąsiadki Ćwiklików z Gorlic
12 Szwagierki z mężem
13 Andrzeja Migacza z rodz.
14 Swata Wojciecha Migacza z Bystrej
15 Sylwi i Arkadiusza Migacz
16 Rodz. Brachów
17 Rodziny Tomasik
18 Anny i Andrzeja Tomasik z rodz.
19 Marcina i Angeliny Kukla
20 Barbary i Adama Kukla
21 Elżbiety i Włodzimierza Mruków z rodz.
22 Rodz. Sikoń
23 Od uczestników pogrzebu
24 Od uczestników pogrzebu

Ks. Stanisław Szczepanek

Przewiń do góry