Msze św. pogrzebowe poza parafią

+ Halina Smoleń

1Sąsiadki
2Zofii Brach z rodz.
3Marii Augustyn
4Koleżanki Barbary z rodz.
5Kuzynów Marka i Jacka z rodz. Kuków
6Sąsiadów z Szalowej- Marka, Roberta Burkot
7Łukasza i Patrycji Radzik

 

+ Maria Jamro

         1.Kuzynki Krystyny z rodz. z Gorlic
         2.Koleżanek z pracy córki
         3.Sąsiadów z ul. Skrzyńskich
         4.Adama i Małgorzaty Smołkowicz
         5.Sąsiadów Maniaków i Nowickiej
         6.Szwagra Kazimierza z Zagórzan z rodz.
         7.Współpracowników córki Barbary z Oddziału Intensywnej Terapii z Gorlic
         8.Rutanów z Moszczenicy
         9.Sąsiadów Mrozków
       10.Sąsiadów Ryznarów
       11.Jana i Anny Kuska
       12.Krystyny i Józefa Pyrcioch
       13.Lucyny Romana i Marka z rodzinami
       14.Koleżanek córki Barbary z Oddziału Anestezjologii Szpitala w Gorlicach
       15.Rodz. Antas
       16.Wiesława Pierza z rodz.
       17.Grażyny i Andrzeja Cegielskich
       18.Od uczestników pogrzebu
       19.Od uczestników pogrzebu

+ Henryk Gajda

 

1Mariusza Dobka z rodz
2Wacławika z rodz.
3Bogdana Kudłatego z rodz.
4Jolanty Kusiak z rodz.
5Szwagra Kazimierza z rodz.
6Beaty i Józefa Bugno
7Krystyny i Józefa Pyrcioch
8Katarzyny i Andrzeja Furman
9Dariusza i Renaty Sienkiewicz
10Rodz. Bobrów z Krynicy
11Kamińskiej sąsiadki Ćwiklików z Gorlic
12Szwagierki z mężem
13Andrzeja Migacza z rodz.
14Swata Wojciecha Migacza z Bystrej
15Sylwi i Arkadiusza Migacz
16Rodz. Brachów
17Rodziny Tomasik
18Anny i Andrzeja Tomasik z rodz.
19Marcina i Angeliny Kukla
20Barbary i Adama Kukla
21Elżbiety i Włodzimierza Mruków z rodz.
22Rodz. Sikoń
23Od uczestników pogrzebu
24Od uczestników pogrzebu

Ks. Stanisław Szczepanek

Scroll to Top