Msze św. pogrzebowe

+ Władysława(F) Makowiec

1Rodz. Markowiczów
2Lucyny i Stanisława Hudzików
3Rodz. Wszołków
4Jadwigi i Stanisława Urbańskich
5Agnieszki i Łukasza Wacławików
6Wiesława i Teresy Szarowicz z rodz.
7Koleżanek z pracy córki Magdaleny i właścicieli firmy RADZIK
8Koleżanek z pracy córki Magdaleny i właścicieli firmy RADZIK
9Rodz. Szymczyków
10Rodz. Świerczków

 

+ Anna Jędrusiak

         1.Pracowników Stacji Dializ i Nefrologii w Gorlicach
         2.Kazimierza Makowca z Racławic
         3.Władysława Makowca z Racławic
         4.Barbary i Włodzimierza Jędrychowskich z Gorlic
         5.Krystyny i Rafała Sowa
         6.Koleżanki Bożeny Markowicz
         7.Rodz. Kierońskich i Dutka z Rzepiennika
         8.Moniki i Łukasza Głóg
         9.Rodz. Firsztów z Racławic
       10.Lidii i Andrzeja Dziadzio
       11.Karoliny Majcher
       12.Lidii i Grzegorza Brataniec
       13.Jolanty Mika z rodzicami
       14.Stanisława i Wiesławy Pierz
    15.Pracowników SOR
    16.Stanisława i Anny Gucwa z Rożnowic
17.Rodz. Barczyków
18.Rodz. Stec z Biecza
19.Rodz. Stec ze Skawiny
20.Rodz. Gogolów i Belczyk z Biecz

Odprawia Ks. Stanisław Szczepanek

 

+ Grażyna Haluch

           1.Emerytów UG w Lipinkach koleżanek i kolegów męża
           2.Małgorzaty Tubek  mężem
           3.Marii i Stanisława Wałęgów
           4.Rodz. Steców
           5.Zofii Stec z rodz.
           6.Anny Kwasińskiej
           7.Agaty i Andrzeja Górskich
           8.Kolegi Mieczysława z Bugaja
           9.Chrześniaka Piotra z rodz.
         10.Rodz. Dopiewałów

 

+ Janusz Kurzawa

1.Teresy i Stanisława Pawlak
2.Joanny i Marcina Pawlak z rodz.
3.Heleny Brach-Bobola
4.Jadwigi i Mieczysława Mazur
5.Marii Bożek z rodz.
6.Wiesławy, Lucyny i Danuty
7.Marii i Marka Gubała z Kobylanki

 

+ Stanisław Kucharczyk

1.Haliny i Kazimierza Kijków
2.Sąsiadów Sylwii i Przemysława Wszołek
3.Sąsiadów Małgorzaty i Wiesława Gucwa
4.Sąsiadów Cegielskich
5.Sąsiadów Piecuchów
6.Jana i Wiesławy Dutka z rodz.
7.Rodziny Stabachów
8.Anny i Władysława Cegielskich
9.Sąsiadów Jaworskich
10.Stanisławy Pyzik z rodz.
11.Rafała z rodz.
12.Adama i Heleny Wszołków
13.Rodz. Kukuś
14.Tadeusza Skrobot z rodz.
15.Rodz. kamińskich
16.Rod. Siewierów z Zagórzan
17.Grażyny i Andrzeja Cegielskich
18.Andrzeja i Haliny Stec z rodz.

 

Scroll to Top