Msze św. pogrzebowe

+ Maria Jamro

         1.Rodz. Stabachów
         2.Prezesa MPGK oraz współpracowników synowej Lucyny
         3.Kuzyna Edwarda z Rożnowic
         4.Kuzyna Franciszka z żoną
         5.Rodziny Wandasów
         6.Chrześnicy Agnieszki z rodz.
         7.Sąsiadów Bugno i Pruchniewicz
         8.Opiekunek Bogusławy i Żanety
         9.Rodz. Oratowskich
       10.Piotra Cegielskiego z rodz.

 

+ Maria Brach

1.Od Andrzeja Gościńskiego z rodziną
2.Od koleżanek i kolegów z pracy córki Ewy
3.Od Andrzeja z Mszanki z rodziną
4.Od Urszuli i Daniela Kijek
5.Od rodziny Jamro, Lewiński, Gurba
6.Od swatów z Zagórzan
7.Od Grażyny i Jerzego Szufa z rodziną
8.Od rodziny Kucharczyków z Gorlic
9.Od Elżbiety, Wiesława i Feliksa Brach
10.Od rodziny Majków

 

+ Zofia Jędrusiak

1.Chrześnicy Danuty z rodz.
2.Sąsiadki Stanisławy Mruk
3.Rodz. Szymańskich
4.Sąsiadów Renaty i Jerzego
5.Rodz. Jędrzejowskich
6.Koleżanki Marii Mruk
7.Wiesława Mruka z rodz.
8.Małgorzaty i Romana Kucharczyk
9.Uczestników pogrzebu
10.Uczestników pogrzebu

 

Odprawi ks. Czesław Kaput

+ WŁADYSŁAWA MAKOWIEC

 Lp.OD:
1.PO Caritas
2.Sąsiadów córki Zyty z Szymbarku
3.Sąsiadów córki Zyty z Szymbarku
4.Sąsiadów Gromalów z rodz.
5.Firmy „Kwiat Bulińscy”
6.Rodz. Lewińskich
7.Dyrekcji i pracowników ZS w Moszczenicy
8.Rodz. Gurbów
9.Rodz. Kurzawów
10.Wnuka Roberta
11.Wnuka Krzysztofa z rodz.
12.Elżbiety Słaboń z rodz.
13.Ryszarda i Zofii Brach z rodz.
14.Pracowników GOPS w Moszczenicy
15.Koleżanek i kolegów córki Magdaleny z Sz. Podst.

 

 

+ ANNA DOBEK

Lp.OD:
1.Rodz. Stabachów, Repeciów i Gajdów
2.Sąsiadów Steców
3.Adriana Steca
4.Sąsiadów Małgorzaty i Ryszarda Dobek
5.Firmy DYGO-Bau

+ MARIA NIEMIEC

Lp.OD:
1Sąsiadów Zimowskich i Brachów
2Wnuczki Diany z rodz.
3Koła Gospodyń Wiejskich z Moszczenicy
4Rodziny Kurzawów i Wałęgów  z Moszczenicy i Mszanki
5Danuty i Zygmunta Potok
6Córki koleżanki Ireny z rodz.
7Pracowników Przedszkola z Moszczenicy

 

+ ZOFIA DUDEK

Lp.OD:
1Chrześniaka Sławomira
2Marii Dziuban  rodz.
3Sąsiadów Dobków i Hoberek
4Chrześniaka Janusza Pikusa z rodz.
5Rodziny Duszów i Dudów
6Przyjaciół z grupy Feniks
7Brata Adama z rodz.
8Wnuczki Mileny
9Brata Józefa

 

+ STANISŁAWA(F) KUTAŚ

 

Lp.OD:
1Wnuczki Anny z rodziną
2Agaty i Andrzeja Hudzik
3Wnuka Piotra z rodz.
4Wnuka Damiana z rodz.

odprawiane w Tarnowie

Scroll to Top