Msze św. pogrzebowe poza parafią

+ CZESŁAW PIERZ

1.Moniki i Piotra Haraf
2.Rodz. Gawlik
3.Józefa Mikosza
4.Władysławy Brach z rodz.
5.Marii i Józefa Pyzik
6.Romana i Wioletty Gajda

+ MARIA NIEMIEC

1.Od Zofii Niemiec
2.Od Anny Niemiec
3.Od Marii i Sławomira Czech z rodziną
4.Od rodziny z Kobylanki
5.Od rodziny Wójtowicz z Mszanki
6.Od Aleksandra Niemca i Michała Habaj
7.Od sąsiadów Górskich
8.Od Ewy i Zbigniewa Gwóźdź
9.Od Bożeny i Bogdana Brach
10.Od sąsiadów Walągów i Pyzików
11.Od właściciela i pracowników firmy „Alex”
12.Od Mariusza Janusza z rodziną

+ ANNA JĘDRUSIAK

           1.Haliny i Andrzeja Mruk z rodz.
           2.Rodz. Żarnowskich
           3.Chrześniaka Marcina Hadalskiego z Turzy
           4.Aleksandra Hadalskiego z rodz.
           5.Lidii i Stanisława Podwika z rodz.
           6.Sąsiadów Podolskich
           7.Agaty Odrzywołek
           8.Daniela Majchra
           9.Rodz. Jędrzejowskich
         10.Agnieszki i Elizeusza Florek
         11.Anna i Mateusz Krzysztoń z dziećmi
         12.Haliny i Zdzisława Wędrychowicz z Racławic
         13.Rodz. Łątków z Racławic
         14.Aktualnych i byłych członków chóru Małopolanie

+ MARIA FIRLIT

1.Elżbiety, Wiesława i Feliksa Brach z rodz.
2.Lucyny i Fryderyka Łasak
3.Sąsiadów Janków, Rząców i Myśliwych
4.Jana i Marii Kutaś
5.Rodz. Burkotów z Turzy
6.Małgorzaty Pabisz  z mężem
7.Mariana Kutasia
8.Kazimierza Kutasia
9.Sąsiadów Tokarz, Dąbrowska, Augustyn i Gryboś
10.Uczestników pogrzebu
11.Uczestników pogrzebu

+ PRZEMYSŁAW NIEMIEC

1.Od koleżanek i kolegów ze SP w Moszczenicy i wychowawcy kl. I-III
2.Uczniów, rodziców i wychowawczyni kl. VI A
3.Rodz. Jędrzejowskich z Góry
4.Pracowników Przedszkola w Moszczenicy
5.Wychowawczyni syna Szymona z Przedszkola
6.Rodz. Bobola z Mszanki
7.Rodz. Wadarów

Odprawi: ks. Bogusław Kozioł

Scroll to Top