„Roboty budowlane na elewacjach Kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Moszczenicy Małopolskiej – Diecezja Tarnowska”. Zamówienie współfinansowane z Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zalacznik nr 1 do SWZ -formularz oferty
Zalacznik nr 2 do SWZ - oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu_w_postepowaniu
Zalacznik nr 3 do SWZ - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania
Zalacznik nr 4 do SWZ - oswiadczenie dotyczace podzialu obowiazkow miedzy wykonawcami
Zalacznik nr 5 do SWZ - zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby
Zalacznik nr 6 do SWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej
Zalacznik nr 7 do SWZ - oswiadczenie o aktualnosci danych
Zalacznik nr 8 do SWZ - wykaz robot
Zalacznik nr 9 do SWZ - wykaz osob
Zalacznik nr 10 do SWZ - wzor umowy
Zalacznik nr 11 do SWZ - oswiadczenie o przeciwdzialaniu wspierania agresji na UKR
zalacznik nr 12 do SWZ przedmiar robot-2
zalacznik nr 13 do SWZ Program konserwatorski elewacji
zalacznik nr 14 Projekt architektoniczno budowlany-1
Scroll to Top