ogłoszenia

30 Niedziela Zwykła

24.10.2021 r.

 1. 30 Niedziela Zwykła – Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00, o 15.00 różaniec a po nim Msza św. Na Granicach o godz. 8.00. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Różaniec ofiarujemy za misjonarzy duchownych i świeckich, którzy ewangelizują w różnych częściach świata. Zainteresujmy się też prasą misyjną. Składka przeznaczona jest na misje. Dzisiaj o godz. 9.00 Msza św. dla młodzieży, chcemy, aby te Msze św. były co miesiąc.

2. Msze św. w tygodniu o godz. 6.30 i 17.00. Od godz. 16.30 adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

3. Różaniec codziennie

*   godz. 7.00 dla dzieci

*   godz. 17.00 dla wszystkich

* piątek – godz. 18.30 – młodzież szkół średnich, następnie spotkanie Grupy Apostolskiej. Przypominamy, że to już ostatni tydzień modlitwy różańcowej. Jeśli ktoś jeszcze nie uczestniczył w niej serdecznie zapraszamy, szczególne zaproszenie dla uczniów szkół średnich.

Różaniec poprowadzą:

Poniedziałek – Róża misyjna, wtorek – kl. VII A, środa – kl. VII B, czwartek – Klub Honorowych Dawców Krwi, piątek – kl. VIII C, która ze względu na wyjazd prawie nie uczestniczyła w wyznaczonym terminie. Jest to jedna z form przygotowania do sakramentu bierzmowania.

4. Spowiedź przed Wszystkimi Świętymi:

         *czwartek i piątek od godz. 16.00 oraz w tygodniu na różańcu. Zadbajmy o stan łaski uświęcającej by pomagać duszom w czyśćcu cierpiącym.

5. Wypominki można składać w zakrystii. Są one formą uczynku miłosierdzia: modlić się za żywych i umarłych.

6. Młodzież dzisiaj i w przyszłą niedzielę rozprowadza znicze. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na oazę parafialną dzieci i młodzieży.

7. W niedzielę o godz. 17.15 z placu przy kościele wyjazd na Dekanalne Spotkanie Młodzieży „Noc Świętych”. Zgłoszenia przyjmuje ks. Mariusz do czwartku włącznie. Potrzebna jest także zgoda rodziców.

8. Spotkania

* piątek –  godz. 16.30 – aspiranci

–  godz. 16.30 – Parafialny Zespół Synodalny – materiały są dostępne na stronie parafialnej pod zakładką „Synod”/Adoracja, Msza św. i spotkanie/

* sobota – godz. 9.00 – ministranci i DSM godz. 9.30 – ministranci kl. VIII.

– godz. 18.30 – próba zespołu „Rewolucja”

9. Sołtys wsi Moszczenica informuje, że wpłatę podatku za IV kwartał, oraz opłatę za odpady komunalne można dokonać w biurze sołtysa w terminie 04.11 – 15.11. 2021 r. w godz. 8.00 – 12.00. Można będzie pobrać także pobrać kody kreskowe na worki i pojemniki na odpady komunalne według nowych zasad.

10. W sobotę na godz. 9.00 prosimy parafian Od Zagórzan – od P. Myśliwy do P. Gajewskich do sprzątania Starego kościoła przed Wszystkimi Świętymi.

Scroll to Top