Historia

Z kart historii parafii Moszczenica


Parafia Moszczenica od początku swej erekcji była podporządkowana Diecezji Krakowskiej, która powstała w 1000 roku w związku ze Zjazdem Gnieźniejskim. W roku 1786 powstała Diecezja Tarnowska na mocy bulli Papieża Piusa VI. Parafia nasza znalazła się w granicach nowo utworzonej diecezji. W 1805 roku Papież Pius VII zniósł Diecezję Tarnowską. Naszą parafię przyłączono do Diecezji Przemyskiej. Do Diecezji Tarnowskiej powróciliśmy w 1925 – Papież Pius XI zreorganizował hierarchię Kościoła w Polsce. Była to wielka radość dla ówczesnego Biskupa diecezji – Ks. Leona Wałęgi, pochodzącego z naszej parafii.

Pierwszą wzmiankę historyczną odnośnie wsi stanowi dokument lokacyjny z dnia 23 czerwca 1348 roku. Król Kazimierz Wielki lokuje wieś na 80 łanach, nad rzeką Moszczenycza. Dokument ten, zezwalający zasadźcy, niejakiemu Janowi Herbartowi na założenie wsi, odnosi się prawdopodobie do dolnej części wsi, gdyż tam znajdował się również stary kościół, wybudowany tuż po lokacji.

Nie zachował się do dzisiejszych czasów dokument erekcyjny Parafii Moszczenica, wydany przez biskupa, a zatwierdzający parafię, nadający kościołowi prawa parafialne i przysyłający kapłana dla pełnienia opieki duchowej.

Trudno jest bliżej określić, kiedy powstała parafia w Moszczenicy. Pierwszą wzmianką o jej istnieniu jest REJESTR RETAKSACYJNY Z 1513 roku.
Należy więc przypuszczać, że parafia powstała wnet po lokacji wsi w 1348 r., a więc prawdopodobie w II połowie XIV wieku.

Kościół parafialny

Pierwszym kościołem parafialnym był kościół drewniany pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy, wybudowany zapewnie wkrótce po lokacji wsi. Najwcześniejszą wzmianką o nim są akta wizytacji z 1568 r.
Na miejscu, gdzie stał pierwszy kościół, była wybudowana potem kaplica pod wezwaniem św. Rocha.

drugim kościele parafialnym wybudowanym w połowie XVII wieku mówią obszerne akta wizytacji z 1767 roku. Był to kościół drewniany, konsekrowany w 1666 r. przez Biskupa Adalberta Lipnickiego, sufragana krakowskiego. Wezwanie kościoła zmieniono na Świętej Trójcy. Był wybudowany na miejscu, gdzie obecnie znajduje się stary kościół i Dom Młodzieży im. Abpa L. Wałęgi.

Trzeci Kościół parafialny powstał w latach dwudziestych XIX wieku staraniem Ks. Antoniego Wereckiego. Prace ukończono w 1826 roku. Kościół konsekrowano dopiero 6 lipca 1850 roku. Otrzymał on tytuł Matki Bożej Szkaplerznej.

Duchowieństwo parafialne

We wzmiankach historycznych z pierwszym proboszczem parafii spotykamy się dopiero w 1513 r. Był nim niejaki Sigismundus. Nie wiemy skąd pochodził i jak długo przebywał na parafii.
Spośród wielu proboszczów parafii należy wspomnieć:

Budowa nowego kościoła

Ks. Proboszcz Czesław Muszyński, od początku kierowania parafią /1982/ rozpoczął starania o zezwolenie na budowę nowego kościoła. Projekt i całą dokumentację techniczną opracował architekt Czesław Biały z Nowego Sącza. Zezwolenie na budowę wydał Naczelnik Gminy Moszczenica dnia 21 grudnia 1983 r.
W Poniedziałek Wielkanocny 23 kwietnia Ks. Proboszcz Czesław Muszyński przy udziale Wikariusza Ks. Leszka Moryla i licznie zebranych parafian dokonał poświęcenia placu pod budowę. Jeden z najstarszych parafian Jan Mruk /ur. 16.12.1895/ symbolicznym sztychem łopaty rozpoczął budowę nowego kościoła.

20 lipca 1986 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Aktu tego dokonał Ks. Bp Jerzy Ablewicz, Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej.

Poświęcenie nowego kościoła

Ks. Bp Ordynariusz Józef Życiński dokonał poświęcenia nowego kościoła dnia 14 lipca 1996 roku.

Scroll to Top