Pogrzeb

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia, dopełnieniem jego nowego życia rozpoczętego na chrzcie,
wzmocnionego przez bierzmowanie i karmionego Eucharystią, będącą antycypacją uczty niebieskiej. Chrześcijański sens śmierci
ukazuje się w świetle Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, naszą jedyną nadzieją; chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie,
“opuszcza ciało i staje w obliczu Pana” (2Kor 5,8). 1680-1683

Obrzędy pogrzebu, mimo że uwzględniają sytuacje i tradycje różnych regionów, wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej w
nadziei zmartwychwstania i sens łączności ze zmarłym, szczególnie przez modlitwę o oczyszczenie jego duszy. Kompendium KKK 1684-1685

Obrzędy pogrzebu zawierają zazwyczaj cztery główne momenty: pozdrowienie wspólnoty słowami pocieszenia i nadziei, liturgia słowa, Ofiara eucharystyczna i
pożegnanie zmarłego, w którym jego dusza polecana jest Bogu – źródle życia wiecznego,
podczas gdy jego ciało zostaje złożone do grobu w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Kompendium KKK 1686-1690

YOUCAT – Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych (2011)

Jaki charakter ma chrześcijański pogrzeb?

Chrześcijański pogrzeb jest posługą wspólnoty swoim zmarłym. Usuwa smutek tych, którzy pozostają. Zawsze wyraża paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej.
Umieramy ostatecznie w Chrystusie, aby razem z Nim świętować zmartwychwstanie. 1686-1690

 • Kodeks Prawakanonicznego (1983)
  Kanony 1176 – 1185
  Kan. 1184 –

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
  •  osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.
 • Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.
  Kan. 1185 – Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.

Pogrzeby urządzane są w kościele pw. MB Szkaplerznej. Różaniec za zmarłych odbywa się w starym kościele.

Kancelaryjne wymogi: akt zgonu, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Wypominki za zmarłych odbywają się w każdą niedzielę miesiąca przed Mszą św.  oraz w listopadzie/różaniec za zmarłych.

Kancelaryjne wymogi:

Wypominki za zmarłych odbywają się w każdą niedzielę miesiąca przed Mszą św. oraz w listopadzie/różaniec za zmarłych.

Scroll to Top