Duszpasterze

Kapłan jest najpierw świadkiem miłości Ojca objawionej w Chrystusie. Jedynie miłość do Jezusa i tylko ona może nadać sens kapłaństwu.

Ks. mgr Piotr Bodziony

– proboszcz od 2019

Ks. mgr Mariusz Mucha

– wikariusz od 2020

Ks. mgr Tadeusz Machał

– emerytowany proboszcz (w parafii od 2005)

Scroll to Top