REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU KOŚCIELNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU KOŚCIELNEGO:

 1. Każdy korzystający z placu kościelnego obowiązany jest zapoznać się z regulaminem i bezwzględnie go przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych użytkowników.
 2. Plac kościelny może służyć do postoju samochodów osobowych tylko w obrębie utwardzenia kratą betonową na czas uczestnictwa w nabożeństwach i nawiedzaniu cmentarza. Osoby zamierzające po nabożeństwie nawiedzać cmentarz winny stawiać samochody w głębi placu , tak by nie blokować wyjazdu pozostałym osobom.
 3. Teren utwardzony kostką brukową służy wyłącznie jako chodnik i plac procesyjny oraz do poruszania się pojazdów księży i obsługi kościoła.
 4. Na plac utwardzony kratą betonową wjeżdżamy od strony chodnika stanowiącego dojście dla wiernych do kościoła i ustawiamy samochody równolegle do ulicy Gorlickiej od strony skarp, jeden samochód za drugim w kolejności przyjazdu skierowane w kierunku wyjazdu, zachowując odległość bezpieczną między nimi dla przemieszczania się pasażerów tj. około 1m. Odległość  między kolumnami zostawiamy wielkości bezpiecznego otwierania drzwi samochodu.
 5. Pierwsze samochody ustawiamy przed linią na szerokości wjazdu i wyjazdu z placu.
 6. Zabrania się pozostawiania samochodów na chodnikach oraz na kierunkach  wyjazdów z placu, blokując tym samym sprawny wyjazd po zakończonym nabożeństwie.
 7. Zabrania się wjazdu na plac samochodami ciężarowymi autobusami za wyjątkiem transportu dla potrzeb kościoła, obsługi wesel, pogrzebów oraz wycieczek.
 8.  Zabrania się urządzania rajdów wszelkimi pojazdami, łącznie z jednośladami
 9. Zabrania się zaśmiecania placu przez wysypywanie śmieci i opróżniania popielniczek z samochodów.
 10. Po nabożeństwach opuszczamy plac spokojnie, bez zbędnego pośpiechu z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym.
 11. Wszystkim, którzy z dobrej woli będą przestrzegać powyższych ustaleń regulaminowych wyrażamy serdeczne podziękowanie.

Piotr Bodziony

Proboszcz

Scroll to Top