Małżeństwo

O Sakramencie

Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa.
Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Warto oglądnąć: https://ikatecheza.pl/katechezy/kurs-przedmalzenski,14/

Święty Paweł Apostoł napisał: “Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół… Tajemnica to wielka, a ja mówię” w odniesieniu do Chrystusa o do Kościoła” (Ef 5, 25.32).

Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność ich na drodze do życia wiecznego

Do cech istotnych małżeństwa należy:

  • jedność,
  • nierozerwalność,
  • otwartość na przyjęcie dzieci.

Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go “Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz – metryki chrztu, dowody osobiste, ostatnie świadectwo katechizacji, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed ślubem.
Pierwsze i drugie spotkanie odbywa się w kancelarii parafialnej po wcześniejszym umówieniu się z ks. proboszczem.
Narzeczeni mają obowiązek uczestnictwa w rozmowach w Poradni Rodzinnej oraz uczestniczenia w Dniu Skupienia dla narzeczonych. Także zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania jest to tzw. I i II spowiedź przed ślubem

Scroll to Top