Ogłoszenie

 

Pierwsza rata podatku rolnego od nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata melioracyjna Związku Spółek Wodnych przyjmowana będzie w dniach od 26 lutego do 15 marca br. w godzinach od 8: 00 do 12: 00 w Urzędzie Gminy Moszczenica. Jednocześnie wydawane będą nakazy płatnicze i informacje o płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sołtys wsi Moszczenica

Grzegorz Brach

Scroll to Top